Om oss

21. august, 2015

styre2016

Styret 2016

Leiar
Amber Struijk
906 36 374

Sekretær
Peter Fjågesund
977 81 857

Kasserar
Per Johan Nordvik
913 89 533

Styremedlemmar
Helle Friis Knutzen – 97734482
Kristin Hovden – 906 89 115
Helga V. Tinnesand – 415 87 774
Oddbjørn Aase – 901 91 119
Yvonne Mølbach – 952 87 976

Lokallaget for Midt-Telemark og Seljord blei stifta hausten 2014.
Årsmelding 2015