Nyheter

Kunstgras og miljø: når skal idretten og politikarane vakne?

I Telemark, som i resten av landet, er det alt bygd ei rekkje kunstgrasbaner og ballbingar, og mest alle med gummigranulat frå oppmalte bildekk, som vi nå veit er...

Fotograf: GuoJunjun / Wikimedia Commons

Tankar og tvil om samanslåinga

Samanslåingsprosessen nærmar seg ei avgjerd, med intensjonsavtala mellom Bø, Nome og Sauherad som nå skal leggast ut til avstemming. Kommunestyret i Bø har behan...

Det besværlige forbruket

Vi i Miljøpartiet De Grønne elsker det gode liv! Vi er like glade i mat, reiser og fine ting som alle andre. Samtidig er vi kritiske til kapitalismen som overordnet ...

Natur utan motordur!

Fleirtalet av folket var imot, naturforvaltinga åtvara, naturvernorganisasjonane protesterte, og friluftslivet sine organisasjonar fortvila. Turistnæringa slo alarm....

Kva vil dei grøne?

Utgangspunktet for det komande valet er faktisk veldig enkelt, fordi dei viktigaste vala no er dei same om vi bur i Seljord eller Singapore. Utgangspunktet er ein diag...