Nyheter

Deltidsbonden – den vanligste og viktigste bonden i Norge

Vi har et A-lag og et B-lag i norsk landbruk. MDG vil arbeide for at også B-laget i norsk landbruk kommer inn i A-stallen, og at norsk landbrukspolitikk baseres på d...

Kven i kloden skal eg stemme på?

Regjeringa sit på eit skip til forveksling likt Titanic; dei har for lengst fått melding om at farvatnet er fullt av isfjell, men kva handlar samtala om? Jau, skatt....

Kunstgras og miljø: når skal idretten og politikarane vakne?

I Telemark, som i resten av landet, er det alt bygd ei rekkje kunstgrasbaner og ballbingar, og mest alle med gummigranulat frå oppmalte bildekk, som vi nå veit er...

Fotograf: GuoJunjun / Wikimedia Commons

Tankar og tvil om samanslåinga

Samanslåingsprosessen nærmar seg ei avgjerd, med intensjonsavtala mellom Bø, Nome og Sauherad som nå skal leggast ut til avstemming. Kommunestyret i Bø har behan...

Det besværlige forbruket

Vi i Miljøpartiet De Grønne elsker det gode liv! Vi er like glade i mat, reiser og fine ting som alle andre. Samtidig er vi kritiske til kapitalismen som overordnet ...

Natur utan motordur!

Fleirtalet av folket var imot, naturforvaltinga åtvara, naturvernorganisasjonane protesterte, og friluftslivet sine organisasjonar fortvila. Turistnæringa slo alarm....