Nyheter

Kategori: Innlegg

Natur utan motordur!

Fleirtalet av folket var imot, naturforvaltinga åtvara, naturvernorganisasjonane protesterte, og friluftslivet sine organisasjonar fortvila. Turistnæringa slo alarm....

Kva vil dei grøne?

Utgangspunktet for det komande valet er faktisk veldig enkelt, fordi dei viktigaste vala no er dei same om vi bur i Seljord eller Singapore. Utgangspunktet er ein diag...