Representantar

21. august, 2015

MDG fekk ved lokallvalet i Seljord eit resultat på 6,5%. Dermed vart førstekandidat Peter Fjågesund valt inn i kommunestyret. Før valet skreiv Peter eit personleg innlegg om kvifor han valde å engasjere seg politisk gjennom Dei Grøne. Her seier han mellom anna at han gjekk inn i partiet fordi det er eit sentrumsradikalt parti som markerer ein naudsynt avstand til høgre og venstre, som båe sit fast i gamle løysingar. Heile lokalprogrammet for Seljord kan lesast her.

 

Kandidatar til kommunestyret 2015

WPK_Peter

1. kandidat
1. Peter Fjågesund
Professor v/Høgskulen i Telemark
Tlf 977 81 857

2. Tone Reiten

3. Ingunn Furuvald

4. Kjell Hartberg

5. Oddbjørn Aase

6. Ole Petter Østevik

7. Bjørn Tordsson

8. Ole Peter Lindvik

 

Sjå lokalprogrammet for Seljord