Representantar

21. august, 2015

MDG fekk ved lokalvalet i Bø eit resultat på 9,2%, og heile to representantar i kommunestyret. Desse er Ingebjørg Ørnulfsdatter Nordbø og Kristin Hovden (sjå meir info under). Som nyinnvalt representant uttala Ingebjørg at ho spesielt ønsker å jobbe for å verne Oterholtfossen mot ei naturøydeleggande kraftutbygging, samt å sikre at Evjudalen og Bø torg blir ein inkluderande møteplass utan kjøpepress. Heile lokalprogrammet for Bø kan du lese her.

 

Kandidatar til kommunestyret 2015

WPK_Ingebjorg

1. kandidat
Ingebjørg Ø. Nordbø (1955)
Bakgrunn frå kultur og næringsdrift
Tlf 45610366

WPK_Kristin

2. kandidat
Kristin Hovden (1984)
Bachelor i økologi og naturressurser

WPK_PJ

3. kandidat
Per Johan Nordvik (1957)
Kirketenar
Tlf 91389533

WPK_Sindre

4. kandidat
Sindre Flø (1980)
Prosjektleiar
Tlf 95847525

 

5. Øystein Heggelund

6. Ingrid Holmboe Høibo

7. Ola Nordsteien

8. Lars Ottar Halvorsen

9. Mari Fallet Mosand

10. Linnea Tviberg Scharning

11. Anne Lise Gunnerud

 

Sjå lokalprogrammet for Bø