Representantar

21. august, 2015

MDG fekk ved lokalvalet i Sauherad eit resultat på 7,1% og heile to representantar i kommunestyret. Desse er Helle Friis Knutzen og Espen Lydersen (sjå meir info under). Som nyinnvalt representant uttala Helle at ho spesielt ønsker å jobbe for betre kollektivtransport, sykkelsti frå Gvarv til Bø og frå Gvarv til Akkerhaugen, samt ein open, idrettsfunksjonell fleirbrukshall som også kan nyttast som gymsal for den nye skulen. Heile lokalprogrammet for Sauherad kan du lese her.

 

Kandidatar til kommunestyret 2015

WPK_Helle

1. kandidat
Helle Friis Knutzen (1967)
Fødd 1967 | Busett på Nordagutu
Rådgjevar v/Høgskulen i Telemark
Tlf 97734482

 

WPK_Espen

2. kandidat
Espen Lydersen
Fødd 1957 | Busett på Stranda


WPK_Stine

3. kandidat
Stine Horn
Fødd 1970 | Busett på Akkerahugen

 

WPK_Nanna

4. kandidat
Nanna Løkka
Fødd 1975 | Busett på Klevar

 

5. Jan Roar Kristiansen 1968 Hørte

6. Helga Veronica Tinnesand 1974 Akkerhaugen

7. Jan Heyerdal 1962 Gvarv

8. Renate Øien 1969 Stranda

9. Solveig Darrud 1997 Nordagutu

10. Ingrid Gunheim Folkestad 1997 Gunheim

11. Torhild Kaasa 1955 Hørte

12. Astrid Speitz Dahl 1997 Gvarv

13. Nils Matland 1952 Klevar

14. Magnus Sevatdal 1997 Hørte

15. Martina Fedtke 1971 Akkerhaugen

16. Trine Hofvind 1963 Gvarv

 

Sjå lokalprogrammet for Sauherad