Fotocredit:

Helle Friis Knutzen om kommunereformen

Vi to som sitter i kommunestyret for Miljøpartiet de Grønne i Sauherad er positive til en kommunesammenslåing for Sauherad. Begge intensjonsavtalene har gode visjoner for den nye kommunen og gode mål for samfunnsutvikling og næringsutvikling, for økonomi, demokrati og jordvern og ikke minst for tjenestetilbud som skole og sykehjem.

7. april, 2016

Jeg vil (også) starte med å berømme forhandlingsutvalget for den jobben de har gjort. De har alle brukt mye tid, forhandlingserfaringer og lokalkunnskap for å framforhandle to gode intensjonsavtaler for Sauherad.

Vi to som sitter i kommunestyret for Miljøpartiet de Grønne i Sauherad er positive til en kommunesammenslåing for Sauherad. Vi tror at de ressurser vi sparer på å bare skulle ha EN ordfører, EN rådmann, færre kommunalsjefer og færre enhetsledere VIL bli brukt på flere spesialsykepleiere, hjelpepleiere og lærere. På sikt. Og at vi på den måten kan oppfylle målet med kommunereformen – et best mulig tjenestetilbud til de som bor i den nye kommunen.

Begge intensjonsavtalene har gode visjoner for den nye kommunen og gode mål for samfunnsutvikling og næringsutvikling, for økonomi, demokrati og jordvern og ikke minst for tjenestetilbud som skole og sykehjem – der det i begge avtaler er presisert at dette fortsatt skal ligge nær der folk bor. Det er derfor ikke så lett å skille avtalene fra hverandre med utgangspunkt i dette.

Miljøpartiet har landet på å være mest positive til en sammenslåing med Nome og Bø – det vil si Midt-Telemark-alternativet.

Her er tre argumenter som er årsaken til det:

  1. Miljøpartiets hovedsak er miljø. Begge avtalene har gode mål for miljøarbeidet. Blant annet står det at klima- og miljøkonsekvenser skal utredes og synliggjøres i alle saker som fremmes for kommunestyret. Men i Midt-Telemark-avtalen er det også sagt at man skal få på plass et kollektivtilbud med en timefrekvens mellom tettstedene i den nye kommunen. Det er et tilbud som vil kunne komme mange til gode – og som er klimavennlig.

 

I tillegg så tror vi at Øst-Telemark-alternativet samlet sett vil innebære mer bilkjøring som følge av møter og felles kursvirksomhet. En del møter kan tas via nett og telefon, men foreløpig viser erfaring at mye fortsatt blir gjort ved oppmøte.

 

  1. En annen fordel ved sammenslåing med Midt-Telemark-kommunene er at den sannsynligvis er lettest å gjennomføre på en god måte for de som skal jobbe i kommunen – de som skal sørge for at det er godt å bo her – de som skal stå for det servicetilbudet vi ønsker å styrke – nemlig lærere, sykepleiere og hjelpepleiere m fl. I Midt-Telemark er vi er vant til å samarbeide, vi kjenner hverandre fra før, vi har tillit til hverandre. De med erfaring fra personalarbeid og organisasjonsendring vet at tillit og trygghet er viktig for trivsel og muligheten til å gjøre en god jobb.

 

  1. MDG tror også at en sammenslåing fungerer best når størrelsesmessig nokså like kommuner, som ligger nær hverandre geografisk slår seg sammen. Nome, Bø og Sauherad er likere i størrelse enn Sauherad, Seljord, Hjartdal og Notodden og de tre Midt-Telemark-kommunene utgjør en mer samlet geografisk enhet.

 

Så har jeg på flere folkemøter hørt at Øst-Telemark-avtalen er så god på næringsutvikling og at Notodden er et område i vekst. Men hvis man ser på tall for befolkningsvekst, arbeidsledighet og nyetableringer så kan det se ut som om Bø kan være et like sterkt lokomotiv for innbyggere i Sauherad som Notodden. Bø har landets største befolkningsvekst, både Bø, Sauherad og Nome har de siste årene hatt lavere arbeidsledighet enn Notodden, og antall nyetableringer i Bø i 2014 var faktisk nesten like mange som i Notodden (88 mot 99). Bø var den kommunen i Telemark med 3. størst vekst i nyetableringer i 2014, mens Notodden hadde en nedgang i fra året før. Det har ikke kommet tall for 2015 enda.

Med utgangspunkt i tall for befolkningsvekst, arbeidsledighet og nyetableringer kjøper jeg derfor ikke uten videre argumentet om at Øst-alternativet er mer spenstig for næringslivet. Jeg tror Midt-Telemark kan være like bra.

Et annet poeng her er også at høgskolemiljøet i Bø gir svært gode utviklingsmulighet for en Midt-Telemark-kommune – med samarbeid om byregionprogrammet (med fokus på innovasjon og kunnskapsdeling mellom næringsliv og høgskolen – der høgskolen skal være en motor for ny vekst og utvikling i regionen) og ikke minst ved planlegging av en ny kunnskapspark.

Samlet sett har dette gjort at vi går inn for Midt-Telemark som kommunesammenslåingsalternativ.

Og når dette er sagt så vil selvsagt også MDG, som alle andre partier, ta hensyn til resultatet av vår pågående opinionsundersøkelse.

 

 

helle_ansikt Helle Friis Knutzen bor på Nordagutu og er kommunestyre-representant for Miljøpartiet De Grønne i Sauherad.