Fotocredit:

Lokalprogram

21. august, 2015

Fornybar framtid

Kommunen er viktig i arbeidet med omstilling til en bærekraftig og fornybar økonomi.

 • MDG vil sørge for at klimaplanen i Sauherad brukes aktivt ved kommunale beslutninger
 • jobbe for at Sauherad skal bli miljøfyrtårnsertifisert
 • bidra til at byggebransjen i regionen har kunnskap og motivasjon til å bygge energiøkonomisk og miljøvennlig.
 • øke innkjøp av økologisk, kortreist mat i kommunale institusjoner
 • innføre kjøttfrie dager i skolekantiner, barnehager og andre kommunale institusjoner. Redusert kjøttforbruk har overraskende stor betydning for klimautslipp.
 • legge til rette for salg av kortreist mat i grendesentra i Sauherad
 • ha økt miljøbevissthet ved kommunale innkjøp av varer og produkter, for eksempel i forhold til palmeolje og potensielle skadestoffer.
 • legge til rette for grønn næringsvirksomhet og støtte opp om jordbruksnæringene og en miljøvennlig utvikling av denne.

 

Klimasmart samferdsel

Samferdsel står for en stor andel av klimautslippene i Sauherad kommune.

 • MDG vil arbeide for konkrete planer om gangs- og sykkelveier i kommunen. Så barn og voksne kan sykle mellom grender og til nabokommuner. Første prioritet er å fullføre sykkelsti fra Gvarv til Bø.øke
 • iverksette tiltak som kan øke bruk av sykkel til de store arbeidsplassene i kommunen.
 • legge til rette for økt bruk av Bratsbergbanen og Sørlandsbanen ved informasjon om tilbudet og tilkjøringsmuligheter til Nordagutu stasjon.
 • arbeide for at alle kommunens biler og de skolebusser vi «finansierer» bruker minst mulig klimagassproduserende motorer.
 • etablere ladestasjoner for elbiler på møteplasser i alle grendesentrum og se på muligheter for kommunal leasing av elbiler.

 

Helse, skole og livskvalitet

Vi vil skape et samfunn der folk har mer tid til hverandre og bruker mindre tid på forbruk.

 • MDG vil jobbe for sosiale møteplasser i  grendesentra – for barn, ungdom og eldre.
 • samarbeid mellom sykeheim og barnehage – det er gjort forsøk der både sykefravær og medisinbruk er redusert.
 • mer fysisk og praktisk/estetisk aktivitet i skolen og mer bruk av Sauherads flotte natur i undervisningen.
 • å gjenopprette skolehagen på Gvarv.
 • oppfølging av vedtak om idrettsfunksjonell flerbrukshall i tilknytning til skolen
 • opprettholde og videreutvikle det gode kulturtilbudet vi har i Sauherad.
 • frihet fra støy i skog og fjell. Vi vil si nei til løyper for motorisert ferdsel i Sauherad kommune.
 • nei til søndagsåpne butikker
 • økt lokaldemokrati gjennom bedre informasjon på kommunens nettsider og åpne deltakelsesprosesser.
 • en åpen og inkluderende flyktningetjeneste.

 

Se kandidater for Sauherad