Fotocredit:

Mot misbruk – For hjelp

Mange tror at MDG er for “fri hasj”. Det er ikke riktig. Vi vil ha en ansvarlig ruspolitikk basert på kunnskap heller enn moralisme, og en rusomsorg basert på behandling, framfor straff.

11. september, 2015

Bruk av cannabis/marihuana er en mangefasettert problemstilling. Vi i MDG har i likhet med andre ansvarlige samfunnsaktører ikke noe ønske om at hasjmisbruket skal vokse. Samtidig ser vi at dagens narkotikapolitikk ikke fungerer. Bruken av rus i Norge er urovekkende høyt i forhold til andre europeiske land. Vårt mål er å redusere misbruket, men da må vi faktisk tørre å tenke nytt.

Vi har programfestet at vi vil utrede og gjerne gjennomføre et forsøksprosjekt med strengt regulert statlig omsetning av cannabis. Dette vil vi ikke gjøre fordi vi er “gærne etter hasj”, men fordi det har gitt gode resultater i andre land. Forutsetningen er at det gir en skadereduserende effekt, både for samfunnet og de unge det gjelder. Får det ikke det, vil vi lete etter andre løsninger.

Psykiske og sosiale problemer er ofte en del av årsaken til at mange ender opp med å misbruke rus. Nettopp derfor er behandlings- og forebyggingsarbeidet mer sentralt enn kriminaliseringen. Det er også slik at stoffene på det illegale markedet er kultivert i en retning som gjør dem mye mer psykisk skadelige enn de trenger å være. Det er en effekt som offentlig regulert omsetning vil kunne påvirke i motsatt retning.

Det er også et tenkelig scenario at den eneste holdbare omsetningsformen vil være å omsette middelet som reseptbelagt apotekvare – med andre ord en mye strengere omsetningsform enn rusmiddelet alkohol omsettes under i dag. Alternativt vil det kunne være formålstjenlig å omsette det på linje med brennevin. En slik kontrollert ordning vil bl.a. kunne bidra til å begrense unges tilgang, gjennom å undergrave det kriminelle markedet. Dermed unngår man også dagens spredningsmønster, hvor unge misbrukere gjerne ender opp med å selge til kamerater for å finansiere eget bruk, og hvor tilgangen hasj også medfører tilgang på sterkere stoffer og kontakt med krimininelle miljøer.

For å speile helheten i MDGs narkotikapolitikk er det viktig å se punktet om statlig omsetning i sammenheng med våre andre punkter innenfor ruspolitikk. Vil mener for eksempel at alkoholomsetningen skal fortsette å reguleres like strengt som i dag. I tillegg ønsker vi å innføre advarsel på alkoholemballasje om helsefarene ved alkoholmisbruk og informasjon om hvor man kan henvende seg for hjelp ved alkoholavhengighet.

Våre viktigste prinsipper i ruspolitikken er:

  • Vi ser på narkotikamisbruk som et helseproblem, og vil tilby brukerne hjelp framfor straff.
  • Vi ønsker en forsknings- og kunnskapsbasert politikk – ikke en som er basert på moralisme.
  • Vi ønsker å stanse narkotikakriminaliteten, som er en av verdens største kilder til lidelse og konflikt.