Fotocredit:

MDG i Sauherad anbefaler sammenslåing

Både Espen Lydersen og jeg, som sitter i kommunestyret for Miljøpartiet de Grønne i Sauherad, er positive til en kommunesammenslåing mellom Bø og Sauherad.

2. juni, 2016

Innlegg av Helle Friis Knutzen, fra folkemøtet om sammenslåing i Sauherad, 1. juni 2016.

Det viktigste for innbyggerne i Sauherad er kvaliteten på tjenestetilbudet i kommunen. Hvor godt tjenestetilbudet i skole og helse er ER avhengig av god økonomi. Det kommer vi ikke utenom. Bare i årene fram til sammenslåing vil Sauherad tjene 3-4 millioner hvert år på å ha inngått en avtale med Bø. Da får vi nemlig beholde den basisinntekten vi hadde i 2016. Små kommuner uten sammenslåingsvedtak får redusert sin basisinntekt.

I tillegg vet vi at kommuner som slår seg sammen og blir 9-10.000 innbyggere kan søke på hele 200 millioner i støtte avsatt til regionale tyngdepunkt, samt at man kan søke om tilskudd til infrastruktur. Så få kommuner som slår seg sammen for tida så kan det bli et betydelig beløpt det, til Bø og Sauherad…

Og på sikt: De ressurser vi sparer på å i fremtiden på å bare skulle ha ÉN ordfører, ÉN rådmann, færre kommunalsjefer og færre enhetsledere VIL bli brukt på flere spesialsykepleiere, hjelpepleiere og lærere. På sikt. På den måten kan man oppfylle målet med kommunereformen – et best mulig tjenestetilbud til de som bor i den nye kommunen.

MDG tror ikke det er enkelt å gjennomføre en kommunesammenslåing – men vi tror at en sammenslåing mellom Bø og Sauherad kan fungere godt også fordi mange av de som skal jobbe sammen kjenner hverandre fra før, de har tillit til hverandre. Tillit og trygghet er viktig for trivsel og muligheten til å gjøre en god jobb – og på den måten sikre et best mulig tjenestetilbud til de som bor i den nye kommunen.

Jeg tror det blir bra å samarbeide med Bø. Kanskje kan gnisten, engasjementet og skaperkraften som Bø har smitte litt over på oss. Bø har landets største befolkningsvekst, de har lav arbeidsledighet og var den kommunen i Telemark med 3. størst vekst i nyetableringer i 2014.

Et annet poeng her er også at høgskolemiljøet i Bø gir svært gode utviklingsmulighet for en Midt-Telemark-kommune – med samarbeid om byregionprogrammet (med fokus på innovasjon og kunnskapsdeling mellom næringsliv og høgskolen – der høgskolen skal være en motor for ny vekst og utvikling i regionen) og ikke minst ved planlegging av en ny kunnskapspark.
MDG er også fornøyd med avtalen ut ifra en miljø- og klimapolitisk synsvinkel – og tror blant annet at en sammenslåing kan gi oss en bedre total arealutnyttelse.

Samlet sett har dette gjort at vi i MDG vil anbefale de innbyggerne i Sauherad som får telefon fra Opinion å svare ja til kommunesammenslåing.

 

Helle Friis Knutzen
Kommunestyrerepr. for MDG i Sauherad

 

helle_ansikt Helle Friis Knutzen bor på Nordagutu og er kommunestyre-representant for Miljøpartiet De Grønne i Sauherad.