Fotocredit:

Oppsummering av årsmøtet

24. januar, 2016

Nytt styre for 2016
Amber Struijk, Nome (leder)
Peter Fjågesund, Seljord (sekretær)
Per Johan Nordvik, Bø (kasserer)
Kristin Hovden, Bø (styremedlem)
Helga Veronica Tinnesand, Sauherad (styremedlem)
Oddbjørn Aase, Seljord (styremedlem)
Helle Friis Knutzen, Sauherad (styremedlem)
Yvonne Mølbach, Nome (vara)

Nominasjonskomité
Øystein Heggelund, Bø
Ingebjørg Nordbø, Bø
Per Tveiten

 

Årsmelding 2015

Sammendrag av møter og aktiviteter 2015

Lokallaget har avholdt fire møter i 2015: årsmøtet 11. februar, foruten styremøter henholdsvis 11. februar, 25. februar og 25. mars. I tillegg deltok fire av lokallaget medlemmer på landsmøtet i Stavanger 8. – 10. mai: Kristin Hovden, Ingebjørg Nordbø, Tore Krossli og Peter Fjågesund.

Ellers handlet året 2015 først og fremst om fylkes- og kommunevalget i september. I dette valget stilte partiet liste i tre av de fire kommunene som lokallaget dekker, dvs. Bø, Sauherad og Seljord, og alle stedene ble det drevet relativt omfattende valgkamp i helgene før valget. Programmer ble trykket opp og distribuert til de fleste husstandene, og partiet deltok på stand sammen med de andre partiene. I tillegg ble det skrevet diverse leserinnlegg i lokalpressen.

Valgresultatet var særdeles oppløftende: I Bø fikk MDG 9,2% av stemmene og fikk inn to kandidater: Ingebjørg Nordbø og Kristin Hovden. I Sauherad fikk partiet 7,1% og to representanter: Helle Friis Knutzen og Espen Lydersen. I Seljord fikk partiet 6,5% og én representant: Peter Fjågesund. I alle kommunene lå MDG dermed godt over landsgjennomsnittet til partiet, som var 4,2%.

Av andre aktiviteter kan nevnes:
11. mars var Rasmus Hansson invitert til stort Framtiden i Våre Hender-arrangement på Granvin i Seljord, hvor han deltok i debatt med de fleste av ordførerne i Vest-Telemark. Lokallaget fikk i denne sammenhengen disponere Hansson i noen timer før arrangementet, og sammen avla vi først et besøk hos Sweco i Seljord, hvorpå Hansson deltok han på De Grønne-stand på Telesenteret.

4. september arrangerte lokallaget til MDG og Grønn Ungdom i Sauherad et vellykket brukt- og delemarked på kjernehuset på Gvarv.

14. november deltok flere fra lokallaget i fakkeltoget mot pelsdyr i Bø, som ble arrangert av NOAH. Det møtte ca. 75 personer, og Amber Struijk holdt appell på vegne av MDGs lokallag, og Ingrid Gunheim Folkestad på vegne av Grønn Ungdom i Telemark. Det kom svært gode tilbakemeldinger på arrangementet.

21. og 22. november var skoleringshelga på vandrerhjemmet i Lunde. Følgende deltok: Ingebjørg Nordbø, Kristin Hovden og Peter Fjågesund.

I november deltok en solid gruppe fra lokallaget på den internasjonale klimamarsjen som ble arrangert i Seljord, fra kirken til Sjøormtårnet, etter initiativ fra Framtiden i Våre Hender. 50-60 personer deltok, og vår fylkestingspolitiker Lena Solli Sahl holdt en kort appell. Vi var også representert på klimamarsjen i Skien.

MDG Midt-Telemark, særlig ved Amber Struijk, bidro også i år til at Midt-Telemark Energi nå tilbyr plusskundeordning til sine kunder flere år tidligere enn planlagt.

 

Medlemsoversikt 2014

Antall medlemmer i Bø, Nome, Sauherad og Seljord per 31.12.2015 var 81, en solid økning fra 48, som var status 31.12.14. Vi håper tallet vil stige ytterligere i 2016.

 

Styrets sammensetning i 2015:
Helle Friis Knutzen (leder)
Per Johan Nordvik (kasserer)
Peter Fjågesund (sekretær)
Helga Veronica Tinnesand
Tore Krossli (styremedlem)
Kristin Hovden (styremedlem)
Per Tveitan (vara)
Oddbjørn Aase (vara)

 

Helle Friis Knutzen (leder),  06.01.2016