Fotocredit:

Deltidsbonden – den vanligste og viktigste bonden i Norge

Vi har et A-lag og et B-lag i norsk landbruk. MDG vil arbeide for at også B-laget i norsk landbruk kommer inn i A-stallen, og at norsk landbrukspolitikk baseres på det fakta at 88 % av bøndene er deltidsbønner.

31. august, 2017

I henhold til tall fra Statistisk sentralbyrå, har kun 12 % av norske bønder hovedinntekten sin fra gårdsdrifta. Ser en kun på inntekten fra gården, var gjennomsnittsinntekta i 2015 191 600 kr.  Høyeste gjennomsnittlig årsinntekt fra gården, har svin og kylling-produsentene (470 000 kr) og melkeprodusentene (400 000 kr), mens sauebonden kun hadde en gjennomsnittsinntekt på 91 000. De store kornbøndene i Trøndelag og det sentrale Østlandet lå i mange år på inntektstoppen. Slik er det ikke lenger. I 2015 lå deres gjennomsnittsinntekt fra gården på kun 106 000 kr.

Mens svin- og fjær-produsentene har hatt den høyeste lønnsveksten fra 2014 til 2015 (15 %), var lønnsveksten for sauebonden på 1 000 kr, altså noe over 1 %. Den kraftige lønnsveksten hos svin og fjørfe produsentene skyldes i stor grad oppmykinga av kraftforimport som har bidratt til storstilt import av kraftfôr og soya. Dette er økonomisk bra for disse bøndene, men økologisk svært betenkelig. Det er et paradoks at regjeringen både legger til rette for import av kraftfor og soya og bruker milliarder på å verne brasiliansk regnskog. Som kjent ødelegges regnskogen og omdannes til landområder nettopp for å produsere soya. Samtidig har sauebonden som baserer seg på lokalt produsert gress, den aller laveste inntekten blant bøndene i Norge. Vi får et A-lag og et B-lag i norsk landbruk. MDG vil arbeide for at også B-laget i norsk landbruk kommer inn i A-stallen, og at norsk landbrukspolitikk baseres på det fakta at 88 % av bøndene er deltidsbønner. Da må politikerne innse at norsk landbrukspolitikk også er helt sentral distriktspolitikk. En «raus» norsk landbrukspolitikk er derfor avgjørende for å kunne bevare livskraftige lokalsamfunn, samtidig med at skog og landbruks arealene utnyttes, og tilstrekkelig natur- og kulturlandskap bevares. Dette er igjen avgjørende forutsetninger for å utvikle norsk reiseliv.

Espen Lydersen
Stortingskandidat, MDG Telemark

Innlegget var først publisert i TA, 25. aug 2017

Espen Lydersen bur på Gvarv og er kommunestyrerepresentant for MDG i Sauherad. Til dagleg jobbar han som professor i limnologi ved Høgskulen i Søraust-Noreg.