Fotocredit:

Helles appell mot pels

– Kampen er slett ikke over! Men vi har lov til å feire det faktum at vi får første gang står med et regjeringsvedtak om avvikling, sa Helle Friis Knutzen i sin appell under «Fakkeltog mot pels» i Bø i dag.

27. oktober, 2018

MDG har alltid vært kritisk til pelsdyrhold. Både i forrige og i denne stortingsperioden har vi kjempet for at pelsdyrnæringen skal avvikles. Så sent som i oktober i fjor leverte Une Bastholm et representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen til Stortinget. Vi foreslo det samme i 2015 og i 2014  der vi også foreslo å forby import av pelsprodukter.

I MDGs program ønsker vi fortsatt forbud mot import av pels – da det er nokså klart at pelsdyr ikke akkurat har det bedre i utlandet.

Vi er svært glade for at Venstre fikk gjennomslag for avvikling i den nye regjeringsplattformen: Regjeringen tok der sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/2025.

Landbruks- og matdepartementet har akkurat nå startet å utarbeider utkast til en slik lov. Dette utkastet vil sendes på høring før regjeringen sender lovforslaget til Stortinget.

MEN – så er det to forhold som gjør at vi ikke kan hvile før avviklingen er endelig bestemt:

  • Dagen etter regjeringsplattformen kom sa styreleder i Norges Pelsdyralslag at siste ord er definitivt ikke var sagt i denne saken. han sa at Pelsdyrnæringen skal legge en plan, og har håp om at de skal klare å komme seg rundt dette.
  • I tillegg er det akkurat nå usikkert om Venstre fortsatt kommer til å sitte i regjeringen og kunne være garantist for gjennomføring og vedtak av ny lov om pelsdyrhold.

Kampen er derfor slett ikke over! Men vi har i dag lov til å feire det faktum at vi for første gang står her med et regjeringsvedtak om avvikling. Vi har vunnet den første etappen men det tar for langt tid å komme til målet.

 

Helle Friis Knutzen
Kommunestyrerepresentant i Sauherad
Miljøpartiet De Grønne

 

Hovedappellen ble i år holdt av Merethe Nykås (i midten). Stefanie Reinhardt (til venstre) introduserte på vegne av NOAH.