Fotocredit:

Det besværlige forbruket

Vi i Miljøpartiet De Grønne elsker det gode liv! Vi er like glade i mat, reiser og fine ting som alle andre. Samtidig er vi kritiske til kapitalismen som overordnet og forbruksdrivende ideologi.

7. september, 2015

 

Økonomiske verdier bør ikke styre alt. Vekst i livskvalitet er viktigere enn vekst i forbruk.  Vi mener at det er avgjørende å ivareta og styrke det norske velferdssamfunnet, slik at alle har tilgang på gode offentlige tjenester. Både unge og gamle, syke og fattige, bør fanges opp av gode statlige ordninger.

For at felleskapet skal kunne tilby slike tjenester, må det offentlige ha nok midler – kommunene i særdeleshet. Med dagens statlige overføringer kan ikke kommunene i tilstrekkelig grad yte alle tjenester godt nok. På en rekke felt har kommunene for lite ressurser til å gi folk det de trenger av barnehageplasser, spesialoppfølging i skolen, gang/sykkelveier og så videre. Vi i MDG mener at for de aller fleste folk er den private kjøpekraften mer enn god nok, og at det derfor er viktigere at fellesskapets goder styrkes enn at folk får mer penger mellom henda.

Vi mener kjøp og kast-samfunnet er lite bærekraftig, og at det rett og slett at det er viktigere med gode offentlige tjenester enn at folk har råd til en ekstra kjole.  Derfor er det også riktig å bevare eiendomsskatt i Sauherad for å kunne bidra til å finansiere kommunale tjenester og ny, fin skole.

Vi mener det gode livet kan oppnås gjennom mer tid til samvær og de nære ting framfor forbruk.


MDG i Sauherad v/ Helle Friis Knutzen og Nanna Løkka