Honnør til sykkelen og sentrumsplanen

30. august, 2018

MDG har full forståelse for at ikke alle kan sykle til sentrum. Men mange både kan og ønsker å sykle mer. Og disse er det viktig å tilrettelegge bedre for. Sykling er nemlig udelt positivt for samfunnet: det er bra for helsa, klimaet, nærmiljøet, trafikkbelastningen, samfunnsøkonomien og til og med for sentrumshandelen.

MDG syns derfor det er leit med alt det negative fokuset som har vært rettet mot lokale sykkeltiltak i det siste. Dette kan i verste fall snu den positive utviklinga som sykkelbygda er inne i.

Vi mener det heller er på sin plass å berømme fagmiljøene i kommune, vegvesen og AsplanViak for grundig arbeid. Og samtidig minne om at det er et samlet kommunestyre som har vedtatt at forholdene for gående og syklende skal styrkes. Sentrumsplanen er med andre ord konkretiseringen av vedtak som det har vært bred politisk enighet om.

MDG støtter faktabaserte løsninger, og så vidt vi kan bedømme er forslaget om å etablere egne sykkelfelt i Bøgata godt faglig fundert. At enkelte bilister og butikkeiere føler seg truet av dette er trist – og samtidig litt uforståelig. For den største trusselen mot bilisters framkommelighet er nettopp flere biler. Og den største trusselen mot butikkene er økt netthandel.

Sykling, derimot, kan vise seg å være løsningen på begge disse problemstillingene: Det har nemlig vist seg at syklister handler for mer enn bilister (Statens vegvesen 440 (2015) / TØI 1400 (2015)). De opptar også mindre plass i trafikken, og vil dermed redusere belastningen. Bedre tilrettelegging for myke trafikanter vil i tillegg gi et triveligere lokalmiljø med mindre støy og eksos. Sist, men ikke minst, vil egne sykkelfelt øke sikkerheten for alle parter i trafikken.

Når Bø vokser og trafikken likeså, er det til alles beste at mest mulig av økningen tas ut i form av sykling. At ikke alle kan sykle overalt er selvsagt, og fullt forståelig. MDG anerkjenner bilens plass i samfunnet. Samtidig syns vi det er på høy tid at sykkelens plass anerkjennes på samme vis.


Bjørn Nordbø

Øystein Heggelund
Espen Lydersen
Ingebjørg Ø. Nordbø
Helle Friis Knutzen

Midt-Telemark MDG

Innlegget ble opprinnelig publisert i Bø blad, 30. aug 2018.