Nyheter

Kategori: Innlegg

Oterholtfossen truga på nytt!

Me trudde kampen om Oterholtfossen i Bø var vunne, etter at både Fylkesmannen og Noregs Vassdrags- og Energidirektorat fraråda vidare utbygging.

Deltidsbonden – den vanligste og viktigste bonden i Norge

Vi har et A-lag og et B-lag i norsk landbruk. MDG vil arbeide for at også B-laget i norsk landbruk kommer inn i A-stallen, og at norsk landbrukspolitikk baseres på d...

Kven i kloden skal eg stemme på?

Regjeringa sit på eit skip til forveksling likt Titanic; dei har for lengst fått melding om at farvatnet er fullt av isfjell, men kva handlar samtala om? Jau, skatt....

Kunstgras og miljø: når skal idretten og politikarane vakne?

I Telemark, som i resten av landet, er det alt bygd ei rekkje kunstgrasbaner og ballbingar, og mest alle med gummigranulat frå oppmalte bildekk, som vi nå veit er...

MDG i Bø anbefalar grundigare utreiing

Kommunesamanslåinga er ei kompleks og vanskeleg materie. Spørsmålet me skal ta stilling til er så utfordrande at ein eigentleg burde vore statsvitar, økonom og ju...

MDG i Sauherad anbefaler sammenslåing

Både Espen Lydersen og jeg, som sitter i kommunestyret for Miljøpartiet de Grønne i Sauherad, er positive til en kommunesammenslåing mellom Bø og Sauherad.

...

Me må ta usikkerheita på alvor

Eg trur ikkje den låge deltakinga i folkerøystinga skuldast at bøheringane verken er late eller uengasjerte. Eg trur det skuldast usikkerheit og tvil. Spørsmålet ...

Fotograf: GuoJunjun / Wikimedia Commons

Tankar og tvil om samanslåinga

Samanslåingsprosessen nærmar seg ei avgjerd, med intensjonsavtala mellom Bø, Nome og Sauherad som nå skal leggast ut til avstemming. Kommunestyret i Bø har behan...

Det besværlige forbruket

Vi i Miljøpartiet De Grønne elsker det gode liv! Vi er like glade i mat, reiser og fine ting som alle andre. Samtidig er vi kritiske til kapitalismen som overordnet ...

Natur utan motordur!

Fleirtalet av folket var imot, naturforvaltinga åtvara, naturvernorganisasjonane protesterte, og friluftslivet sine organisasjonar fortvila. Turistnæringa slo alarm....